Vad är en arborist


En arborist eller en trädfällare beskär och fäller träd och har specialkunskaper om träd och arbetar för att de ska vara vackra, säkra och leva länge.

Den vanligaste uppgiften är så kallad kronrensning, vilket innebär att döda, skadade eller sjuka grenar tas bort. Att beskära träd som skymmer solen eller växer över byggnader, vägar och järnvägar ingår också i arbetet som arborist. Träden bearbetas med specialgjorda hand- och motorsågar.

Oftast klättrar arboristen upp i träden med hjälp av säkerhetssele, vilket är skonsamt för trädet och gör det möjligt att nå även svåråtkomliga grenar i trädets krona. Stora träd som växer vid gator kan också beskäras med hjälp av en skylift. Arbetet måste utföras utan att skada trädet.

Inventering och riskbedömningar av större trädbestånd till exempel i parker och kyrkogårdar kan också ingå i arboristens arbete.